آموزش در کلاس هوشمند

آموزش در کلاس هوشمند

دسته بندی محصول: آموزش و تربیت
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش
+
-
موجود

کلاس هوشمندمشخصات محصول

  • شماره مدل
  • نام تجاری

توضیحات محصول

تعریف مفهومی : مدرسۀ هوشمند مدرسه ای است که جهت ایجاد محیط یاددهی - یادگیری و بهبود نظام مدیریتی مدرسه و تربیت دانش آموزان پژوهنده طراحی شده است .

تعریف : مدرسۀ هوشمند مدرسۀ فیزیکی است که کنترل و مدیریت آن مبتنی بر فناوری رایانه و شبکه می باشد و محتوای اکثر دروس آن

الکترونیکی و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هوشمند است .

 

اهداف :

رشدهمه جانبه دانش آموزان ( ذهنی . جسمی . عاطفی و روانی )

ارتقاء تواناییها و قابلیتهای فردی

تربیت نیروی انسانی متفکر و آشنا به فناوری

افزایش مشارکت مردمی

 

راهبردها و خط مشی ها :

- تاکید بر مهارتهای فکر کردن

- تدریس ارزشها و زبان از طریق آموزش

- فراهم نمودن محیط یاد دهی - یادگیری

- فراهم کردن انواع شیوه های آموزشی برا یاستعدادهای مختلف

- آگاهی دادن به اولیاء در مورد آنچه در مدرسه واقع شده است .

- فراهم کردن فرصتهای همکاری افراد جامعه با مدرسه

 

ارکان مدرسۀ هوشمند :

محیط یاددهی - یادگیری

این محیط چهار حوزه را تحت پوشش خود قرار می دهد :

الف - برنامۀ درسی ب - روش تدریس ج - ارزیابی د - محتوا

مدیریت : منابع و فرآیندهای مورد نیاز محیط یاددهی - یادگیری را پشتیبانی و حمایت می کند.

مسئولیتهای افراد و مهارتهای مورد نیاز : در این مدرسه نقش مدیر. معلم .دانش آموز و والدین تغییر خواهد کرد و با توانیی ها و دانش خود نقش مؤثری در مدرسه خواهند داشت .

فناوری : ایجاد محیط یاددهی - یادگیری . مدیریت و ارتباطات بیرونی راه حل های مبتنی بر فناوری را الزامی می کند.

 

ویژگیهای ارکان مدرسۀ هوشمند:

محیط یاددهی - یادگیری

الف - برنامۀ درسی

اصول حاکم بر برنامۀ درسی در این مدرسه به شرح ذیل می باشد :

3 طراحی برای کمک به دانش آموزان برای رشد همه جانبه و متعادل

3یکپارچه سازی دانش آموزان برای رشد همه جانبه و متعادل

3یکپارچه سازی دانش . مهارتها و ارزشها از طریق برنامۀ درسی ( باپروژه ای نمودن فعالیتها ی مربوط به محتوا )

3نظم و تداوم در آموزش

3ایجاد نگرشها ی مناسب در استفاده از فناوری

3 دسترسی همه دانش آموزان به آموزش مطلوب

 

دیدگاه برنامۀ درسی :

3معنی دار بودن : همۀ دانش آموزان مفاهیم آموزش را درک می کنند تا مقصود از آموزش خود را بدانند .

3 مسئولیت اجتماعی : از وضایف و مسئولیتهای خود در جامعه آگاه می شود . نسبت به مردم احساس مسئولیت می کنند .

3باز خورد برنامۀ درسی : برنامۀ درسی باید در دانش آموز مهارت و نگرش نقادانه و خلاقیت مثبت ایجاد کند .

3همه جانبه بودن : برروی رشد همۀ ابعاد انسانی تاکید می کند و به دانش آموزکمک می کند که روابط بین موضوعات مختلف را درک کند .

3عدم محدودیت : برنامۀ درسی محدود کننده نیست . اولا" دائما" برنامه های موجود بازنگری می شود . ثانیا" به دانش آموزان اجازه می دهد از برنامۀ درسی خود فراتر گام بردارند.

3هدفداری : برنامۀ درسی از فناوری به عنوان یکی از وسایل انتقال دانش استفاده می کند و به دانش آموزان نیز مهارت استفاده از فناوری را برای رفع نیاز خود را می آموزد.

ب - روش تدریس

روش تدریس در این مدرسه. دانش آموز محور خواهد بود.

اصول حاکم برروش تدریس به شرح ذیل می باشد :

3 فراهم کردن ترکیبی از روشهای یادگیری برای اطمینان از رشد همه جانیه استعدا ها و قابلیتهای دانش آموز به منظور :

الف - تشویق یادگیری و ارتقاء خلاقیت

ب - دانش آموز محوری فعالیتها و ارتقاء تواناییهای فردی

3فراهم نمودن انواع روشهای آموزشی برای ارتقاء یادگیری

3هدایت کلاس با روشهای مختلف یاددهی - یادگیری

با توجه به دانش آموز محور بودن مدرسۀ هوشمند نقش دانش آموز مهمتر می باشد به صورتی که :

3درتعیین اهداف آموزشی دانش آموز با راهنمایی معلم خود اهداف را شکل می دهد.

3درتعیین وظایف آموزشی به پیشنهاد معلم وظایف توسط دانش آموز تعیین می گردد.

3در انتخاب منابع دانش آموز منابع خود را در نظر می گیرد و از معلم در مورد آنها نظر می خواهد.

ج - ارزیابی

ارزیابی در مدرسه به صورت هوشمند ودر برخی دروس با توجه به نوع درس غیر هوشمند می باشد .

ویژگیهای ارزیابی :

1جامعیت 1اجرا در انواع شکلها 1 روشهای چند گزینه ای 1 به موقع بودن 1دانش آموز محوری 1 استمرار

- حیطه ارزیابی در مدرسۀ هوشمند جامع می باشد و علاوه بر ارزشیابی پایانی آمادگی و پیشرفت را نیز در بر می گیرد و این روش اطلاعات گوناگونی در مورد توانایی ها و نوع یادگیری دانش آموز ارائه می دهد:

3ارزشیابی ورودی = سنجش سطح دانش و توانایی.

3ارزشیابی مستمر = اندازه گیری پیشرفت دانش آموز برای سنجش قوت ها و ضعف های موجود.

3ارزشیابی پایانی = با توجه به سیستم آموزشی حاضر این ارزشیابی به صورت کتبی از میزان یادگیری دانش آموز به عمل می آید .

- ارزیابی به شکلهای مختلف طراحی می شود : ارزیابی در کلاس ارزیابی مدرسه ای ارزیابی متمرکز .

3ارزیابی در کلاس : این نوع ارزیابی در حین آموزش و پس از آموزش می باشد .

3ارزیابی مدرسه ای : این نوع ارزیابی در پایان هربخش درسی می باشد.

3ارزیابی متمرکز : این نوع ارزیابی هر زمان که دانش آموز اعلام آمادگی کند به صورت یک پروژه ارائه می گردد.

د - محتوا

در این مدرسه محتوا به دو شکل می باشد :

3محتوای تهیه شده با استانداردهای لازم ( ازطریق آموزش و پرورش )

3محتوایی که معلم تولید می نماید.

به طور کلی محتوا بر اساس چهار شاخص اصلی شکل می گیرد:

1کیفیت فنی 1جذابیت

1 کیفیت آموزشی 1 تطابق با برنامه درسی


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

دسته بندی محصولات

اطلاعات تماس پیش دبستان و دبستان دخترانه غیر دولتی فرزانه علم

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-لواسان-انتهای بلوار امام خمینی - کوچه حکمت 2 - دبستان فرزانه علم- کدپستي 3341644345

تلفن : 021-26552780, 021-26568580

وب سایت : farzanehelm.1st.ir


جستجو درمحصولاتشبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-26552780, 021-26568580

فکس : -

تلفکس : -

وب سایت : farzanehelm.1st.ir